Politica de confidențialitate

Data ultimei actualizări: 19 mai 2020

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Expresiile: „date cu caracter personal”, „prelucrare”, „restricționarea prelucrării”, „operator”, „destinatar” utilizate în cadrul acestei Informări privind prelucrarea datelor cu caracter personal (”Informarea”) au sensul atribuit de către Regulamentul general privind protecția datelor.

Această Informare este realizată în conformitate cu dispozițiile articolului 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (”Regulamentul general privind protecția datelor”) și vizează datele cu caracter personal colectate și prelucrate prin intermediul web-site-ului www.avocat-specializat.ro (”Web-site-ul”).

 1. Identitatea și datele de contact ale operatorului de date cu caracter personal

Cabinet de avocat Staniu Florența Cătălina, prin avocat titular Florența Cătălina Staniu, în calitate de reprezentant (denumită în continuare ”Societatea”) este operatorul dvs. de date cu caracter personal în ceea ce privește datele dvs. colectate și prelucrate prin intermediul Web-site-ului.

Ne puteți contacta oricând la adresa de e-mail: avocat@staniu.ro sau telefon nr. +40720 037 305.

 • Ce date cu caracter personal colectăm și de unde le obținem?

Datele cu caracter personal pe care le colectăm cu privire la dvs. (”Datele colectate”) prin intermediul Wb-site-ului sunt următoarele:

 1. Date de bază despre dvs. – nume și prenume;
 2. Date de contact – adresa de e-mail și/sau adresa poștală, numărul de telefon;
 3. Date analitice – colectate în urma vizitelor dvs. pe Web-site, cum ar fi timpii de acces, paginile vizualizate, URL-urile pe care ați făcut clic, comportamentul dvs. pe Web-site prin folosirea unor soluții de publicitate oferite de Google AdWords, Facebook Ads si AdRoll. Cu toate acestea, datele astfel colectate sunt anonimizate și nu conduc la identificarea dvs.

Datele dvs. de bază și Datele dvs. de contact sunt colectate în mod direct de la dvs. prin intermediul Web-site-ului atunci când vă înregistrați în vederea deschiderii unui cont pe Web-site sau atunci când folosiți formularul de contact de pe Web-site.

Datele analitice sunt colectate în mod automat în cadrul vizitelor dvs. pe Web-site. Pentru mai multe detalii despre acestea, vă rugăm să consultați Politica noastră de cookies accesibilă la https://www.avocat-specializat.ro/cookie-policy/.

 • Scopul prelucrării și temeiul legal
  • Prelucrăm Date de bază despre dvs. și Datele dvs. de contact în următoarele scopuri și având la bază următoarele temeiuri legale:
 • Pentru a vă furniza serviciile pe care vi le punem la dispoziție prin intermediul Web-site-ului. În acest caz, prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract la care dvs. sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract. Dacă nu ne veți furniza aceste date, nu vă vom putea furniza serviciile de pe Web-site.
 • Pentru a comunica cu dvs., inclusiv pentru a vă răspunde la întrebări și cereri, a vă trimite notificări importante, de exemplu privind modificarea termenilor, condițiilor și politicilor noastre și pentru a vă trimite notificări de natură tehnică, actualizări ale comenzilor lansate pe Web-site, alerte de securitate și mesaje de asistență. Și în aceste cazuri, prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract la care dvs. sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract. Dacă nu ne veți furniza aceste date nu vom putea să comunicăm cu dvs. și nu vă vom putea trimite notificări importante cu privire la, stadiul comenzilor, actualizări sau mesaje de asistență, ceea ce poate conduce în anumite cazuri la întârzieri în realizarea comenzilor.
 • Pentru a ne îndeplini obligațiile legale fiscale și sau contabile și, acolo unde este cazul, în vederea respectării cererilor sau solicitărilor impuse de autorități publice, instanțe judecătorești sau arbitrale, investigării și luării măsurilor care se impun împotriva utilizatorilor care încalcă regulile impuse de noi sau care au comportamente ilegale sau dăunătoare pentru ceilalți sau pentru proprietatea altor persoane. În aceste situații, prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine Societății. Atunci când vom prelucra Datele colectate în temeiul îndeplinirii unei obligații legale, vă vom informa asupra consecințelor pe care are nerespectarea acestei obligații le are.
  • Prelucrăm Date analitice pentru a monitoriza și analiza tendințele, gradul de utilizare și activitățile asociate produselor și serviciilor noastre, astfel încât să putem înțelege care dintre produsele noastre prezintă cel un interes semnificativ pentru dvs. și pentru a îmbunătățim designul și conținutul Web-site-ului. În acest caz, temeiul prelucrării îl reprezintă interesul legitim de afaceri al Societății de a-și îmbunătăți activitatea comercială și de a vă oferi prin intermediul Web-site-ului servicii și produse care să corespundă dorințelor și preferințelor dvs.
  • Consimțământul dvs. poate fi necesar pentru a folosi Datele colectate pentru unul sau mai multe dintre scopurile specificate mai sus. Consultați secțiunea Drepturile dvs. pentru informații despre drepturile pe care le aveți atunci când vă prelucrăm datele în baza consimțământului exprimat.
 • Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele colectate sunt împărtășite de către Societate cu agenții și furnizorii noștri (cum ar fi firmele de curierat care asigură transportul produselor pe care le comandași prin intermediul Web-site-ului, inclusiv cei care ne furnizează servicii tehnice, cum ar fi analize de date, găzduire și asistență tehnică, consultanți, experți, și auditori.

 • Transferuri în afara Spațiului Economic European

Societatea nu transferă Datele colectate în afara Spațiului Economic European.

 • Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

Societatea păstrează Datele colectate atâta timp cât este necesar (a) pentru a respecta legea; (b) pentru a vă furniza accesul în cadrul Web-site-ului la produsele și la serviciile noastre.

 • Drepturile persoanelor vizate
  • Societatea își dorește să vă asigure că veți beneficia de sprijinul nostru pentru a vă exercita cu bună-credință și în mod rezonabil drepturile care vă sunt recunoscute de către Regulamentul general privind protecția datelor.
  • În acest sens vă informăm că aveți dreptul:
 • să refuzați prelucrarea Datelor colectate pentru scopuri de marketing direct;
 • să solicitați de la Societate informații cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv să primiți o copie a datelor dvs. cu caracter personal pe care Societate le deține;
 • să solicitați corectarea și/sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal;
 • să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal sau să vă opuneți prelucrării;
 • să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal (în cazul în care Societatea prelucrează datele dvs. cu caracter personal în baza consimțământului exprimat);
 • să solicitați primirea sau transmiterea către o altă organizație, într-o formă prelucrabilă electronic, a datelor cu caracter personal pe care le-ați furnizat Societății; și
 • să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, adresă de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro atunci când considerați că drepturile dvs. privind protecția datelor sunt încălcate sau dacă ați avut de suferit în urma prelucrării ilegale a datelor dvs. cu caracter personal.
  • Dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să ne comunicați acest lucru, contactându-ne la introduceți adresa de e-mail avocat@staniu.ro
 • Ce se întâmplă dacă nu doriți să ne furnizați datele dvs. cu caracter personal?

În măsura în care nu doriți să ne furnizați datele dvs. cu caracter personal, dacă vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale de către Societate sau dacă vă retrageți consimțământul vom respecta această alegere în conformitate cu obligațiile legale. Acest lucru ar putea însemna, însă, că nu putem realiza acțiunile necesare pentru atingerea scopurilor de prelucrare descrise (consultați „Scopul prelucrării și temeiul legal”) sau că nu veți putea utiliza serviciile și produsele oferite de noi.

[cookie_declaration lang=”ro”]

Scrie pe WhatsApp
Call Now Button0720 037 305